Oldřich T. Florian

Dějiny právního myšlení - materiály

Rozhodl jsem se vám poskytnout moje výpisky z učebnice a zápisky z přednášek a seminářů (soubor EasyWay), a dále také krátký výcuc pro opakování před zkouškou (soubor VycucWay). Dějiny právního myšlení jsou velice zajímavý předmět, avšak s velice zvláštní zkouškou, se kterou má spousta studentů problémy již mnoho let. To je způsobeno také tím, že neexistuje přehledný studijní materiál, a také interpretace akceptovatelných odpovědí se v rámci katedry liší.


Doufám, že někomu tyto materiály pomůžou. Upozorňuji, že pro pořádné zorientování v problematice není žádný takový zkrácený materiál dostačující. Abyste ale všem tématům dokonale rozuměli, musíte tomu věnovat celý život (možná i déle), natož aby bylo dostačujících těch 50 hodin, které odpovídají 2 kreditům udělovaným za absolvování předmětu. Jste tedy odsouzeni k tomu, abyste se učili spoustu věcí nazpaměť. To je však na PrF MUNI běžné a v některých předmětech zaměřených na platné právo si to ještě mnozí studenti pochvalují. (Například, když někdo přijde s úsměvem na tváři z neúspěšného hodinového grilování pracovníkem Katedry ANO-NE testů. Ta navíc nikdy neslyšela o logických kvantifikátorech a spoléhá na to, že si studenti při vyplňování testů domyslí ten požadovaný.)


Soubory se pokusím průběžně aktualizovat, když postupem času narazím na nějakou chybu (kterých je tam předpokládám stále mnoho). Proto prosím, abyste tyto materiály neumisťovali na ročníkové skupiny, nýbrž si je stahovali z této stránky.

©2018 Oldřich T. Florian - Split Template by One Page Love