Aktuální verze - EasyWay 1.8, VycucWay 1.7

06/2018 - EDIT EasyWay - S tím, že jsou principy příkazy k optimalizaci, přišel Robert Alexy, nikoliv Dworkin. Ve VycucWay je to ale správně.

04/2018 - EDIT EasyWay & VycucWay - Hard cases je přesnější překládat jako právem nedeterminované spíše než složité případy. Sobek: "Některé případy právníci vnímají jako hard cases, tedy jako právem nedeterminované. Takové případy buď nejsou vůbec normativně determinované, tedy nemá smysl mluvit o správnosti řešení, anebo jsou determinované nějakými mimoprávními standardy. Právníci pak můžou vést spor o to, jestli a jak je hard case řešitelný na základě mimoprávních standardů, třeba na základě principů politické morálky."

02/2018 - EDIT EasyWay - Vzhledem k tomu, že dr. Smejkalová na přednášce také říkala, že se v prvním kroku zkoumá vhodnost prostředku (tj. taky argumentace kruhem, za kterou vyletěla většina z posledního zkouškového termínu), jsem to z těch výpisků odstranil.

02/2018 – EDIT VycucWay - Upraven test proporcionality a oddělovací teze. TIP: U testu proporcionality neargumentujte kruhem, tj. u testu vhodnosti nepoužívejte slovo "vhodnost" a u testu potřebnosti nepoužívejte slovo "potřebnost". Nebo dostanete F. To, že se to tak jmenuje, je nahodilost a je to zavádějící.

01/2018 - EDIT EasyWay - Upozorněno na problematičnost definice teorie materiální a formální pravdy z přednášky doc. Polčáka. Plus také odstraněna poznámky ohledně Humových impressions & ideas, protože to už jsem si vyjasnil.

01/2018 - EDIT VycucWay - Po konzultaci jsem tam zahrnul snad již správnou definici teorií materiální a formální pravdy.

08/2017 - EDIT EasyWay & VycucWay - Přidán odkaz na stránky

08/2017 - EDIT EasyWay - Upraveny chyby týkající se pravdy

08/2017 - EDIT VycucWay - Upravena materiální pravda, teorie norem a některé další věci

06/2017 - EDIT VycucWay - Metanormy jsou sekundární, nikoliv primární!